Ceník / E-shop

Zaplacením vstupného a vstupem do areálu zákazník potvrzuje, že si přečetl provozní řád a zaváže se ho respektovat.